Volebný program 2022

ČISTOTA

Zmena sa nedostavila, je treba pridať

Občania, ktorí platia v našom meste nemalé dane si zaslúžia čisté ulice, trávniky, parkoviská, detské ihriská, ako aj okolie samotných kontajnerových stojísk.

Sľubovaná zmena za ostatné štyri roky neprišla, práve naopak, niekedy mám pocit, že niektoré lokality Starého Mesta sú najšpinavšie v celom meste. S kolegyňou Evou Hulmečíkovou sme síce v roku 2017 úspešne spustili projekt uzamykania kontajnerovísk a odvtedy sa uzamklo viac ako 35 kontajnerovísk a vybudovali 2 polopodzemné kontajnerové stojiská, ale problémom je čistota na ulici.

Ako starosta sa zameriam na tzv. dočisťovanie verejných priestranstiev po organizáciách, ktoré majú na starosti čistotu komunikácií a verejnej zelene. Vytvorím pozíciu koordinátora čistoty a prostredníctvom verejnoprospešných pracovníkov budeme dbať na to, aby Staromešťania žili v komforte, aký si zaslúžia.

Takisto budem pokračovať v rozbehnutom projekte uzamykateľných a polopodzemných kontajnerovísk a v dôslednej údržbe a kontrole čistoty ich okolia.

BEZPEČNOSŤ

Pocit bezpečia klesol, potrebujeme reálne riešenia

Je neakceptovateľné, že ľudia sa boja chodiť sami po ulici, keď sa zotmie.

Rôzne partie asociálov, ale aj mladých študentov v parkoch hlavne starší ľudia obchádzajú. Nehovoriac o tom, koľko odpadkov títo neprispôsobiví občania vytvárajú. Spávajú pod balkónmi, vykonávajú tam potrebu.

Toto si v Starom Meste zaslúžime ?

Jednoznačne je potrebné problematické lokality, ale aj všetky ulice Starého Mesta dostatočne v noci osvetliť, kríky upraviť, aby sa nevytvárali húštiny vhodné na nocľah.
Nedostatok mestských policajtov budem, ako starosta kompenzovať pracovníkom, ktorý bude monitorovať problematické lokality a následne bude kontaktovať políciu. Verím, že ho časom budú dobrovoľne sprevádzať aj miestni obyvatelia a vytvoria sa tzv. občianske hliadky, ktoré nebudú potrebovať žiadne kompetencie, iba kontaktovať príslušné orgány v prípade potreby.

V úvode bude potrebná aj Mestská polícia a zabezpečí pre zamestnanca úradu doprovod.

PARKOVANIE

Chýbajú miesta aj dodržiavanie systému

Keď prichádzate z práce, alebo z nákupu domov neskôr, ako sa Vám parkuje?

Čo počúvam od Staromešťanov, tak veľmi zle, a to takmer v okolí každého bytového domu. Parkovací aktivisti za štyri roky vo funkciách však nenašli žiadne riešenie, nevybudovali žiadne nové parkovacie miesta, podzemnú garáž, ani záchytné parkovisko.

Ako starosta budem apelovať na dôraznú ochranu rezidentov, avšak je potrebné myslieť aj na tých, ktorí prídu na návštevu k rodine a podobne. Budem hľadať vhodné miesta na nové parkovacie plochy, ale aj na odvážnejšie riešenia vo forme podzemných, alebo kde to urbanisticky bude vhodné aj nadzemných parkovacích domov, ktoré budú slúžiť miestnym a počas dňa aj ľuďom pracujúcim v centre.

DETSKÉ IHRISKÁ

Presadil som, aby ostali v správe mestskej časti

Téma detských ihrísk je pre mňa, ako rodiča veľmi dôležitá.

Pred dvoma rokmi sa úrad mestskej časti chcel zbaviť detských ihrísk, ktoré máme v správe a odovzdať ich mestu. To by bola fatálna chyba, nakoľko by sme museli čakať v poradovníku mesta a nemali by sme to jednoducho povedané vo svojich rukách. Našťastie sa mi podarilo presvedčiť väčšinu poslaneckého zboru a všetky štyri detské ihriská ostali v správe MČ.

Podarilo sa mi presadiť v rozpočte na rok 2021 revitalizáciu ihrísk na Tyršovom nábreží a Jesennej ulici a v najbližších dňoch sa dočkajú obnovy ihriská Park Angelinum a Laca Novomeského, nakoľko tie sme s kolegami zapracovali do rozpočtu na rok 2022. S kolegom Petrom Gacíkom sme presadili obnovu basketbalového ihriska na Kuzmányho ulici a doplnenie herných prvkov na ulici Park Angelinum. Musím však podotknúť, že samotnú realizáciu má na starosti úrad a nie sme úplne spokojní s výslednou realizáciou.

Ako mestský poslanec som presadil aj obnovu detských ihrísk, ktoré spravuje Správa mestskej zelene, a to na Karpatskej a Lomenej ulici.

Ako starosta budem presadzovať výstavbu športovísk aj pre skôr narodených, a to fitparkov, workoutových ihrísk, ale aj dôslednú kontrolu bezpečnosti herných prvkov a to pravidelné kontroly tesnenia spojov, funkčnosti lán, reťazí a pravidelné hygienické premývanie a prehrabávanie pieskovísk v zmysle platných vyhlášok.

REVITALIZÁCIA VNÚTROBLOKOV

Je potrebné sa venovať aj rokmi zanedbaným lokalitám

Niektoré dvory a vnútrobloky Starého Mesta sú zanedbané natoľko, až sa občanom čudujem, že platia tomuto mestu dane. Ako poslancovi sa mi síce podarilo presadiť obnovú dvora Malá Praha, ale to je žalostne málo.

Ako starosta budem presadzovať obnovu vnútroblokov, dvorov a medzigarážových priestorov a uchádzať sa o externé peniaze, či už z ministerstiev, EÚ, alebo iných fondov a nadácií.

Takýmto spôsobom som, ako staromestský a mestský poslanec schválil obnovu dvora Kpt. Nálepku – Kuzmányho a parku Braniskova, ktoré budú realizované v roku 2023. Niektoré verejné priestory je však žiadúce ponúknuť aj občanom. Najmä tie, ktoré sú uzamknuté a verejnosť k nim nemá prístup. Ide napríklad o nádvoria na ulici Stará Baštová. Bude len na ich rozhodnutí, či budú mať záujem o zveľaďovanie svojho okolia.

V najbližšom volebnom období spustím na úrovni mesta proces postupného odovzdávania týchto priestranstiev spoločenstvám vlastníkov, ktoré ich v prípade záujmu následne budú komunitne zveľaďovať.


Spoločne si urobíme zo Starého Mesta krajšie miesto pre život

Ozvite sa

Ak máte konkrétnu otázku, nebojte sa ma opýtať.

Spoznajte ma lepšie

Sledujte na Instagrame alebo Facebooku