O mne

Dobrý deň, volám sa

Michal Djordjevič

a som poslanec za mesto Košice a poslanec MČ Košice – Staré Mesto

Narodil som v roku 1983, ako druhé dieťa matky Márie, rodenej Staromešťanky a otca Branimíra, ktorý prišiel do nášho krásneho mesta za prácou z Juhoslávie v roku 1974.

Od malička som mal veľký vzor vo svojom dedkovi, notárovi, ktorý sa celý život zaujímal o politiku. Taktiež som sa venoval športu a ako hráč futbalového 1.FC Košice som v mládežníckych kategóriách a dosiahol úspechy na celonárodnej úrovni. Aj preto som sa stal študentom Športového gymnázia, kde som nadviazal priateľstvá na celý život.

Neskôr som pokračoval v štúdiu na Hutníckej fakulte Technickej univerzity a po rokoch som absolvoval aj profesné vzdelanie so špecializáciou na online marketing.

Volám sa

Poslanecká činnosť

V záujme občanov

Popri práci som sa asi pred 15 rokmi stal zástupcom vlastníkov bytového domu, kde som vyrastal a práve tu som prišiel prvý krát do kontaktu s vtedajším starostom, pánom Gregom, keď som chodieval na mestskú časť ohľadom riešenia problémov v okolí bloku.

Zistil som, že ma napĺňa pomáhať svojmu okoliu, a tak som v roku 2014 úspešne kandidoval za poslanca MČ Košice-Staré Mesto.

Od začiatku som patril k najaktívnejším poslancom a po rokoch si dovolím skromne povedať, že čo sa týka výsledkov práce, najúspešnejším.

Písal som maily, interpelácie, telefonoval som kam bolo treba a keď sa veci nehýbali, šiel som ich osobne riešiť na magistrát mesta Košice. Pochopil som, že ako mestský poslanec pomôžem našej MČ viac, a tak som v roku 2018 kandidoval a stal som sa mestským poslancom.

Moja činnosť

Kanditúra

Rozhodol som sa kandidovať

Staré Mesto si zaslúži viac.

Dnes môžem povedať, že mám dostatok politických aj životných skúseností na to, aby som mohol riadiť, ako starosta takú významnú mestskú časť, akou Staré Mesto bezpochyby je.

Stoja pri mne viacerí miestni aj mestskí poslanci, ale aj osobnosti verejného, či profesného života. Ako jediný z kandidátov mám podporu Vás, obyvateľov našej mestskej časti, ktorú ste mi vyjadrili svojim vzácnym podpisom. Popri zbieraní podpisov som získal desiatky podnetov na vylepšenie života v Starom Meste. Budem sa nimi určite zaoberať a riešiť ich.

Teraz nám chýba už len posledný krok, a to je aby mi tí z Vás, ktorí mi veríte dali
29. októbra 2022 svoj hlas.

Spoločne urobíme zo Starého Mesta krajšie miesto pre život.

Kandidatúra do KSK

Ozvite sa

Ak máte konkrétnu otázku, nebojte sa ma opýtať.

Spoznajte ma lepšie

Sledujte na Instagrame alebo Facebooku